TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN

Bạn muốn tìm bất động sản, hãy theo hướng dẫn dưới đây

Loại tin đăng:

Quận:

Giá:

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline 1: A. TRỌNG 0906840038 Chuyên MG Quận 1, 3, 5, 10

Hotline 2: A.CHƯƠNG 0938347188 Chuyên Q. Bình Thạnh, PN

Hotline 3: C. SOAN 0944050289 Chuyên Q. 1, 2, 3, BT, PN

Hotline 4: C.VY 0987768868 Chuyên Q.1, 3, 5, 10, PN, TB

Hotline 5: A. QUẢ 0938189078 Chuyên Q. 1, 3, 5, 10, BT, PN

Hotline 6: HOTLINE 0916016338 Toàn TP

Có tất cả 1349 tin bất động sản

BĐS NỔI BẬT

Có 15 tin rao trên trang

MT Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 10x32, 1Lầu, bán 45tỷ

Bán Nhà MT Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 10x32 bóp hậu (310m2), 1Lầu, giá bán 45tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 10/12/2020 (145tr/m2) 45 Tỷ

Hẻm XH Lê Quang Định, P. 14 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 8x43, 1Lầu, bán 46tỷ

Bán Nhà Hẻm XH Lê Quang Định, P. 14 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 8x43, 1Lầu, giá bán 46tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (184tr/m2) 46 Tỷ

Hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x30, 1Lầu, bán 54tỷ

Bán Nhà Hẻm Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x30, 1Lầu, giá bán 54tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (90tr/m2) 54 Tỷ

Hẻm XH Điện Biên Phủ, P. 17 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 16x32, 1Lầu, bán 55tỷ

Bán Nhà Hẻm XH Điện Biên Phủ, P. 17 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 16x32, 1Lầu, giá bán 55tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (106tr/m2) 55 Tỷ

MT Võ Duy Ninh, P. 22 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 9x29, 1Lầu, bán 56.7tỷ

Bán Nhà MT Võ Duy Ninh, P. 22 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 9x29, 1Lầu, giá bán 56.7tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (273tr/m2) 56 Tỷ

MT Thụt Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 13x41, 1Lầu, bán 65tỷ

Bán Nhà MT Thụt Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. 26 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 13x41, 1Lầu, giá bán 65tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 09/12/2020 (122tr/m2) 65 Tỷ

MT Điện Biên Phủ, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 9x22, 1Lầu, bán 70tỷ

Bán Nhà MT Điện Biên Phủ, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 9x22, 1Lầu, giá bán 70tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (376tr/m2) 70 Tỷ

Hẻm XH Bùi Đình Túy, P. 24 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 11x45, 1Lầu, bán 70tỷ

Bán Nhà Hẻm XH Bùi Đình Túy, P. 24 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 11x45, 1Lầu, giá bán 70tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (127tr/m2) 70 Tỷ

MT Nguyễn Xí, P. 26 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x25, 2Lầu, bán 85tỷ

Bán Nhà MT Nguyễn Xí, P. 26 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x25, 2Lầu, giá bán 85tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (170tr/m2) 85 Tỷ

MT Tân Cảng, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 8x55, 1Lầu, bán 90tỷ

Bán Nhà MT Tân Cảng, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 8x55, 1Lầu, giá bán 90tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (2,045tr/m2) 90 Tỷ

MT Nguyễn Hồng, P. 11 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x40, 1Lầu, bán 115tỷ

Bán Nhà MT Nguyễn Hồng, P. 11 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x40, 1Lầu, giá bán 115tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (144tr/m2) 115 Tỷ

MT Điện Biên Phủ, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 12x30, 1Lầu, bán 120tỷ

Bán Nhà MT Điện Biên Phủ, P. 25 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 12x30, 1Lầu, giá bán 120tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (207tr/m2) 120 Tỷ

MT Thụt Điện Biên Phủ, P. 15 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x40, 1Lầu, bán 120tỷ

Bán Nhà MT Thụt Điện Biên Phủ, P. 15 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 20x40, 1Lầu, giá bán 120tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (143tr/m2) 120 Tỷ

MT Nơ Trang Long, P. 12 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 14x85, 1Lầu, bán 170tỷ

Bán Nhà MT Nơ Trang Long, P. 12 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 14x85, 1Lầu, giá bán 170tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (147tr/m2) 170 Tỷ

MT Nguyễn Xí, P. 26 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 17x57, 1Lầu, bán 185tỷ

Bán Nhà MT Nguyễn Xí, P. 26 Quận Bình Thạnh. Diện Tích 17x57, 1Lầu, giá bán 185tỷ. Tel 0906840038 Mr Trọng, Miền Đông Land. "Làm việc chính chủ, Thông tin chính xác".

Bình Thạnh 07/12/2020 (195tr/m2) 185 Tỷ

   « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
8/90 trang

TIN NỔI BẬT